JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Dankbrief van de voorzitter

Geschreven: donderdag 07 mei 2015

Voorzitter Sebastiaan Vonk (22) kijkt moe, maar voldaan, terug op de eerste editie van De Gezichten van Margraten. Lees hieronder zijn dankbrief aan iedereen die een bijdrage leverde aan het project.

Beste vrijwilliger, adoptant, familielid, sponsor of bezoeker,

IMG 2919-2In februari 2014 ontstond een idee. Het was het idee om foto's te plaatsen bij de graven en de namen op de Muren der Vermisten op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten om zo 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog de bevrijders een gezicht te geven. Het idee werd omarmd. En zo werd het idee een project. Een datum werd geprikt: 2 tot en met 5 mei 2015. We gingen aan de slag met het organiseren van het eerbetoon De Gezichten van Margraten.

En zo geschiedde het dat van 2 tot en met 5 mei aan ongeveer 3.300 Amerikaanse soldaten letterlijk een gezicht werd gegeven. Op deze dagen stonden wij stil bij de soldaten, maar ook hun families, die grote offers brachten voor de vrijheid van anderen. Wij stonden stil bij de veelal jonge mannen, maar ook vrouwen, die eigenlijk hele gewone mensen waren, zoals de foto's lieten zien. In tegenstelling tot wij konden zij hun dromen echter niet waarmaken, want de oorlog maakte een vroegtijdig einde aan hun levens. Wij brachten een uniek eerbetoon aan
hen.

 DSC5957 klDat is mede te danken aan u. Als vrijwilliger hielp u ons om meer foto's te vinden van deze soldaten, om ze op te slaan en klaar te maken voor de druk. U hielp ze te plaatsen op de begraafplaats en u beantwoordde de vele vragen van de bezoekers, deelde programmaboekjes aan hen uit en dirigeerde hen naar een parkeerplek. Hieronder schaar ik ook de medewerkers van de American Battle Monuments Commission met wie wij intensief samengewerkt hebben. Waarvoor dank. U als adoptant stuurde vele foto's in van de soldaten waarvan u het graf of de naam op de Muren der Vermisten heeft geadopteerd. Van 2 tot en met 5 mei kwam u naar de begraafplaats en bracht u massaal bloemen. Zelfs zoveel dat er geen bloemen meer te verkrijgen waren op sommige plekken in de omgeving van de begraafplaats. Ook u dank ik. U als familielid van een van de soldaten stuurde tevens een groot aantal foto's van uw geliefde in. Ook daarvoor dank. Een woord van dank verder aan de gemeente Eijsden-Margraten, de provincie Limburg, de Amerikaanse Ambassade in Den Haag, het vfonds, Rabobank Centraal Zuid-Limburg, Stichting Elisabeth Strouven en Stichting Kanunnik Salden
Nieuwenhof voor hun financiële bijdragen waardoor het project mogelijk werd gemaakt. Dank
ook natuurlijk aan u als bezoeker. Dank dat u uw respect kwam betuigen aan de in Margraten
begraven Amerikaanse soldaten.

11227489 932921303395947 159004596 oWij kijken moe, maar voldaan, terug op een bijzonder jaar en op een paar bijzondere dagen. Gezamenlijk met u vonden we de foto's van 1.300 soldaten in het afgelopen jaar, bovenop de 2.000 foto's die wij al hadden. In totaal kregen 3.300 soldaten een gezicht. Bij ongeveer 4.000 graven waren bloemen te vinden. 25.000 mensen bezochten de begraafplaats om de foto's te zien en om geraakt te worden door de personen op deze foto's. Als voorzitter ben ik buitengewoon trots op wat we met elkaar bereikt hebben en op de mensen die daaraan hebben bijgedragen.

Ons werk is echter nog niet klaar. Van duizenden soldaten is nog geen foto beschikbaar. Wij zullen blijven zoeken naar deze foto's en hopen dat u ons daarbij zult helpen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk soldaten een gezicht zullen krijgen bij een volgende editie van De Gezichten van Margraten.

Opdat wij niet vergeten.

Sebastiaan Vonk
Voorzitter Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven

Doneren

Wilt u ook een steentje bijdragen aan dit eerbetoon voor onze bevrijders? Help ons om zoveel mogelijk soldaten een gezicht te geven. Voor 10 euro geeft u een soldaat al een gezicht! U kunt direct 10 euro doneren via onderstaande knop. Voor een ander bedrag of meer informatie over doneren klikt u hier. Dank voor uw steun!

margraten15