header

In het herdenkingsweekend van 29, 30 en 31 mei stonden de namen, gezichten en de historische verhalen van de op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten herdachte soldaten centraal. Ook vonden er voor het eerst ‘Freedom Talks’ plaats waarin diverse (inter)nationale sprekers een hedendaagse invulling aan de betekenis van vrijheid gaven. Het weekend was een coronaproof alternatief voor ‘De Gezichten van Margraten’; een tweejaarlijks initiatief dat normaliter op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten plaatsvindt.

The memorial weekend of 29, 30 and 31 May focused on the names, faces and historical stories of the soldiers commemorated at the American cemetery in Margraten. For the first time, ‘Freedom Talks’ took place in which various (inter)national speakers gave a contemporary interpretation to the meaning of freedom. The weekend was a corona-proof alternative to “The Faces of Margraten”; a biennial initiative that normally takes place at the American cemetery in Margraten.

NETHERLANDS

De Amerikaanse Begraafplaats in Margraten is de laatste rustplaats van bijna 8.300 Amerikaanse soldaten die omkwamen tijdens of net na de Tweede Wereldoorlog. Nog eens 1.722 anderen worden herdacht op de Muren der Vermisten. Eens in de twee jaar plaatst het eerbetoon De Gezichten van Margraten de gezichten van de soldaten bij hun graven en bij de namen op de Muren.

 

De Verenigde Staten herdenken elk jaar op Memorial Day, de laatste maandag van de maand mei, hun oorlogsslachtoffers. Een dag eerder vindt traditioneel de herdenking plaats op de begraafplaats. Dit jaar was deze herdenking besloten.

 

Meer weten over de begraafplaats en de openingstijden? Bezoek dan de website.

The Netherlands American Cemetery and Memorial in the Dutch town of Margraten is the final resting place of almost 8,300 U.S. soldiers who died during or just after World War II. The names of another 1,772 soldiers have been inscribed on the Walls of the Missing. Every other year, The Faces of Margraten tribute puts the photos of these soldiers next to their graves and their names on the Walls of Missing.

The United States commemorates its war dead on the last Monday of the month of May, Memorial Day. Traditionally, Memorial Day is observed at the cemetery the day before. Unfortunately, due to COVID19, the ceremony was closed to the public this year. 

 

Learn more about the cemetery and its opening hours by visiting its website.

zaterdag2

Ook al zijn we door corona fysiek op een afstand, we kunnen nog steeds hun namen noemen. Het zijn er 10.000 maar liefst. 10.000 namen van Amerikaanse mannen en vrouwen die omkwamen tijdens of net na de Tweede Wereldoorlog. In Margraten vonden zij hun laatste rustplaats of worden zij herdacht als vermiste. 

 

Op zaterdag 29 mei herdachten Nederlanders en Amerikanen hen gezamenlijk door hun namen op te lezen op de plek waar de bevrijding van de eerste stad van Nederland, Maastricht, begon in september 1944. Kijk onderaan deze pagina naar de bijzondere registratie!

While we might not be able to physically visit the cemetery in Margraten this Memorial Day, it does not mean that we cannot say their names. 10,000 names in total. 10,000 names of American men and women who died during or just after World War II. They found their final resting place in Margraten or are remembered there as missing.

 

On Saturday May 29, Dutch and Americans remembered them together by reading their names at the spot where the liberation of the first city of The Netherlands, Maastricht, began in September 1944. Watch the registration of this remarkable occasion at the bottom of this page!

0
Namen / Names
zondag2

Op zondag 30 mei werd er aan de hand van dialogen worden ingegaan hoe men zich vandaag de dag inzet voor vrijheid. De rode draad van het grotendeels digitale programma werd gebaseerd op de Four Freedoms van de toenmalig Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. In een toespraak in 1941 zei Roosevelt dat democratie in de naoorlogse wereld alleen tot bloei kan komen als mensen, overal ter wereld, het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en gevrijwaard zijn van gebrek en van vrees. Immers: leven in vrede betekent nog niet leven in vrijheid. Het eerbetoon omarmt deze verschillende vrijheden om te laten zien dat niet alleen soldaten, maar ook burgers een bijdrage kunnen leveren. 

 

Tevens werden er uit het in 2020 uitgebrachte boek De Gezichten van Margraten: Zij bleven voor altijd jong verschillende bijzondere verhalen belicht door de auteurs.

 

Kijk hieronder alle Freedom Talks in één keer of per sessie terug.

On Sunday May 30 we welcomed various international speakers who have committed themselves to a better world to talk about how the struggle for freedom continues all over the world today. Central to these discussions were the former American President Franklin D. Roosevelt’s notion of the Four Freedoms: freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, and freedom from want. In a 1941 speech, Roosevelt argued that these four freedoms were fundamental to a global, post-war democracy. After all, living in peace does not necessarily mean that you also live in freedom. We embrace these freedoms as an inspiration, showing how we as citizens can play a part too in maintaining and expanding freedom.

 

Don’t worry if you were not able to be with us live on May 30. You can watch all the Freedom Talks at once or per each session. English subtitles will be made available for Dutch-spoken sessions at a later point in time.

11UUR2
verhalenuitmargraten

Achter elke steen of Davidster, achter elke naam, schuilt een verhaal. Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding bracht het eerbetoon samen met WalburgPers daarom het boek De Gezichten van Margraten: Zij bleven voor altijd jong uit. Arie-Jan van Hees, Jori Videc en Sebastiaan Vonk lichten enkele bijzondere verhalen uit en vertellen over het onderzoek waardoor deze tot stand kwamen.

This session will only be in Dutch.

13UUR
Gijs Tuinman (1979) is luitenant-kolonel van de Nederlandse landmacht, onderscheiden met de militaire Willemsorde en de Bronzen Leeuw. In zijn freedom talk onderzoekt Gijs aan de hand van krijgswetenschappen, de ervaringen van veteranen en zijn eigen ervaringen tijdens missies in Afghanistan en Mauretanië, de concepten oorlog, vrede en vrijheid. Wat bedoelen we er eigenlijk mee? En wie verstaan we onder ‘we’? Kent het begrip vrede en vrijheid alleen winnaars of zijn er ook verliezers? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in interpretaties, en wat heeft dat voor betekenis voor ons handelen in conflicten in het verleden, heden en toekomst? Is vrede en vrijheid in de wereld een utopie of een haalbaar doel om na te streven?

Gijs Tuinman (1979) is luitenant-kolonel van de Nederlandse landmacht, onderscheiden met de militaire Willemsorde en de Bronzen Leeuw. In zijn freedom talk onderzoekt Gijs aan de hand van krijgswetenschappen, de ervaringen van veteranen en zijn eigen ervaringen tijdens missies in Afghanistan en Mauretanië, de concepten oorlog, vrede en vrijheid. Wat bedoelen we er eigenlijk mee? En wie verstaan we onder ‘we’? Kent het begrip vrede en vrijheid alleen winnaars of zijn er ook verliezers? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in interpretaties, en wat heeft dat voor betekenis voor ons handelen in conflicten in het verleden, heden en toekomst? Is vrede en vrijheid in de wereld een utopie of een haalbaar doel om na te streven?

Sander de Kramer

Sander de Kramer (1973) is journalist, schrijver en presentator en ontving de Four Freedoms Award 2020 voor zijn werk voor zijn Sunday Foundation in Sierra Leone die scholen sticht waar honderdduizenden kinderen onderwijs krijgen en zo niet langer in de diamantmijnen hoeven te werken. Het is een van de vele “projecten van hoop” waar hij zich voor inzet. In Nederland heeft deze oud-redacteur van de Daklozenkrant bijvoorbeeld verschillende projecten opgezet om dak- en thuislozen aan een betere toekomst te helpen. Hij vertelt in zijn freedom talk over zijn ervaringen en zijn idealen.

1430uur
Tekengebied 1-v2

Prof. Dr. Azza Karam (1968) is the Secretary General of Religions for Peace. The organization received a Four Freedoms Award 2020 as it is devoted to build bridges between religious communities in order to increase mutual trust and reduce hostility in areas of conflict and to offer a platform for common action. The alliance respects and honors religious differences and works to advance interreligious dialogue and consensus. Karam, who has also worked for the United Nations and now also is a Professor of Religion and Development at the Vrije Universiteit, will speak about her work for Religions for Peace and the importance of freedom of religion.

tannercrunelle

Tanner Crunelle (1997) is an LGBTQ+ scholar-activist who recently graduated magna cum laude from the Honors College at the College of Charleston with a dual B.A. in Women’s & Gender Studies and English. As a student, he led several campaigns to represent the concerns of minoritized students at the College of Charleston. His leadership has been formally recognized by, amongst others, receiving  the Alison Piepmeier award, and through a scholarship for LGBTQ+ student leadership that has been named after him, the first ever LGBTQ+ student recognition at the College of Charleston. He will discuss how student activists are active participants in the creation of their own freedom of speech, and can face institutional abjection in the face of free speaking. Moreover, he will argue that freedom of speech is related to another category of freedom: freedom to listen.

maandag

Het eerbetoon De Gezichten van Margraten heeft altijd één doel gehad: de namen een gezicht geven. Op Memorial Day 2021 deed het eerbetoon dat opnieuw, maar dan op een alternatieve wijze: kijk terug naar de meer dan acht uur durende registratie van het voorlezen van de namen van de zaterdag ervoor, terwijl tegelijkertijd de gezichten van deze veelal jonge soldaten in beeld komen. Het zijn er bijna 8.200 in totaal. Dit werd in twee delen van ongeveer vier uur uitgezonden.

The Faces of Margraten tribute has always had one simple goal: to put a face to the names. For the 2021 Memorial Day, the tribute did so once again, just only in a slightly different way. Watch now the recording of the Saturday’s name-reading ceremony, which is accompanied by the faces whose names are being spoken. These are the faces of almost 8,200, often young, soldiers. The recording has been split in two different parts of about fours hours each. You can watch them on YouTube.

0
Gezichten / Faces