JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Na Acht Jaar een Digitaal Herdenkingsprofiel voor alle Amerikaanse Soldaten Margraten

Geschreven: woensdag 21 december 2016

Acht jaar na het aanmaken van het eerste herdenkingsprofiel in de digitale Fields of Honor - Database werd halverwege december voor de laatste van de meer dan 10.000 Amerikaanse soldaten die in Margraten begraven zijn of herdacht worden het profiel aangemaakt. Deze profielen bevatten meer informatie over het leven van de soldaat, de militaire diensttijd en, indien beschikbaar, een persoonlijke foto. Hiermee is de database, een project van de Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven, de omvangrijkste bron van informatie over de Margratense soldaten. Zo zijn alle foto’s die tijdens het eerbetoon De Gezichten van Margraten op de begraafplaats te zien zijn terug te vinden in de database. Inmiddels zijn dat er 4.600, 500 meer dan in mei 2016.

De database werd in 2008 opgezet door een groep adoptanten om foto’s van en informatie en documentatie over deze soldaten, en daarmee de herinnering aan hen, digitaal te bewaren. Tot dan toe was er geen grootschalige poging ondernomen om deze informatie te preserveren en bovenal bijeen te brengen. De informatie was verspreid over een groot aantal archieven, websites, boeken en andere bronnen. Tevens werd veel materiaal enkel thuis bewaard door adoptanten en familieleden. Door middel van de database is dit materiaal nu voor een groot publiek ontsloten en permanent bewaard in de vorm van een digitaal monument.

databaseAcht jaar lang deden vrijwilligers onderzoek om deze en nieuwe informatie boven water te krijgen. Daarbij waren er enkele duizenden contacten met adoptanten van de oorlogsgraven, de familieleden van de soldaten, veteranen, mede-onderzoekers en Amerikaanse en Nederlandse media. Voorzitter Sebastiaan Vonk: “Er mogen twee dingen niet onderschat worden. Allereerst de tienduizenden uren werk die onze vrijwilligers hierin hebben gestoken. Ten tweede, de bijdragen die vele mensen aan de database geleverd hebben, zij het een adoptant die een foto van de soldaat die hij op zijn schoorsteenmantel had staan naar ons toestuurde of een High School lerares die zich herinnerde dat er een foto van een soldaat op haar school hing. Zonder al die uren werk en bijdragen was de database niet het monument dat het nu is. Daarom zijn we erg dankbaar.”

Ook voor alle ongeveer 14.000 Amerikaanse soldaten die net over de Belgisch-Nederlandse grens begraven zijn of herinnerd worden op de Amerikaanse Begraafplaatsen Henri-Chapelle (nabij Hombourg) en Ardennes (nabij Luik) is er inmiddels een herdenkingsprofiel. In totaal is er daarmee over 24.000 soldaten informatie te vinden in de Fields of Honor – Database; van 9.000 soldaten is een foto beschikbaar. De komende jaren zullen deze profielen verder aangevuld worden.

Verder zal de stichting zich gaan richten op drie andere Amerikaanse Begraafplaatsen, namelijk de Amerikaanse Begraafplaatsen Epinal en Lorraine (in Frankrijk) en Luxembourg. Voorzitter Vonk daarover: “In samenwerking met de lokale gemeenschappen rond deze begraafplaatsen willen we ook de herinnering aan deze soldaten levend te houden, zoals ze verdienen. Inmiddels is de adoptiegedachte namelijk in meerdere landen ‘geadopteerd.’ Want desondanks verschillen in taal en cultuur delen de bevolkingen uit verschillende Europese landen de diepe dankbaarheid voor deze bevrijders en een wens voor vrede.” Zo wordt er met het Franse US Memory Est Grande France samengewerkt bij de organisatie van The Faces of Epinal in 2017.

De Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven is een collectief van Belgische en Nederlandse adoptanten van Amerikaanse oorlogsgraven. De stichting heeft zich ten doel gesteld om de herinnering levend te houden aan de Amerikaanse bevrijders die in verschillende Europese landen hun laatste rustplaats vonden na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar bestaat de stichting vijf jaar. De stichting is niet te verwarren met de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten, die het adoptieprogramma voor de begraafplaats beheert.

Doneren

Wilt u ook een steentje bijdragen aan dit eerbetoon voor onze bevrijders? Help ons om zoveel mogelijk soldaten een gezicht te geven. Voor 10 euro geeft u een soldaat al een gezicht! U kunt direct 10 euro doneren via onderstaande knop. Voor een ander bedrag of meer informatie over doneren klikt u hier. Dank voor uw steun!

margraten15